horna-lista
FB

ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA (AST)

je mimovládna organizáca, založená v roku 1996 umelcami pôsobiacimi v oblasti súčasného tanca (tanečníkmi, choreografmi a študentami).
Pôsobí v oblasti súčasného tanca, pohybového divadla a performing arts. Spolupracuje s mnohými domácimi a zahraničnými kultúrnymi
organizáciami s cieľom podporiť slovenské súčasné umenie a priori súčasný tanec v kontexte domáceho a medzinárodného umeleckého
priestoru.
Ťažiskové aktivity AST:

 1. NU DANCE FEST — medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla, založený v roku 2006
 2. PRODUKCIE diel slovenských choreografov
 3. NU VIDEO DANCE — súťaž tanečných filmov pre slovenských a českých tvorcov, založená v roku 2014

ORGANIZÁCIE PODPORUJÚCE PROJEKTY AST

Britská rada v SR CULTUS České centrum Divadelný ústav Francúzsky inštitút v Bratislave Goetheho inštitút v Bratislave
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky Literárny fond Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy Magistrát mesta Liptovský Mikuláš
Medzinárodný Višegrádsky Fond Miestny úrad Bratislava Staré Mesto Ministerstvo kultúry SR Nadácia Centrum súčasného umenia
Nadácia Telekom Intenda Nová síť, ČR Poľský inštitút Bratislava Program Culture EU Rakúske kultúrne fórum
Taliansky kultúrny inštitút VŠMU ZUŠ Liptovský Mikuláš

VÝBER NAJVÝZNAMNEJŠÍCH AKTIVÍT

Festival NU DANCE FEST

 • festival súčasného tanca a pohybového divadla zameraný a priori na prezentáciu tvorby slovenských tvorcov
 • založený v roku 2006, v súčasnosti sa pripravuje 9. ročník
 • podporujúce a spolupracujúce inštitúcie: A4 — asociácia združení pre súčasnú kultúru, MK SR, Goetheho inštitút v Bratislave, Medzinárodný višegrádsky fond, Ars Bratislavensis, Poľský inštitút v Bratislave, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, České centrum, Nová síť ČR, Kuskus, Fundacija dla rozwoju tanca PR, L1 — independant dance partnership Budapest, Vlna o.z., Rakúske kultúrne fórum, Taliansky inštitút v SR, Institut francais

PRODUKCIE DIEL SLOVENSKÝCH CHOREOGRAFOV
2001 — 2013 viac ako 30 produkcií slovenských tvorcov
2009 — 2011 KoresponDance Europe

 • medzinárodný projekt pre podporu mladých choregrafov
 • hlavný organizátor: SE.S.TA, o.s. / CZ
 • spoluorganizátori: Steptext Dance Project Bremen / DE, Jamais Vu! Festival / FR, AST / SK
 • rezidencie, workshopy, festivaly, semináre
 • podporené MK SR a EU — Program Culture

2005 — 2007 DanseLabA3

 • medzinárodný projekt systematicej prezentácie, vzdelávania a podpory produkcií podporený programom EÚ CULTURE a MK SR
 • organizátori: SE-S-TA/CZ, AST / SK, Jamais Vu! Festival / FR